Contacto

Michigan Seamless Tube, LLC

400 McMunn Street
South Lyon Michigan 48178

Oficinas corporativas

Teléfono: 248.486.0100
Caseta: 248.486.0143
Fax: 248.486.0296

Departamento de ventas

Teléfono: 800.521.8416
Teléfono: 248.437.0210
Internacional: 248.437.0210

Carga de archivo en caso necesario (en formatos jpg, jpeg, pdf, doc, docx).

Marque esta casilla para recibir de forma ocasional nuestros correos electrónicos.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!